This is an unaffiliated request

Driving too fast on Foss Ave Đã lưu trữ

601-699 Foss Ave Drexel Hill PA, 19026, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5276546

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

88 lần

Vùng lân cận:

Drexel Hill

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

road safety

Mô tả

I notice a lot of cars are going too fast on this street. This street is a residential area and speed limit is 15 to 25 mph but why these drivers are going 35 to 40 mph? Sometime, they don't aware of young kids playing near the street. Can we have police department put up some kind of speed traps to catch the speeder. I don't want to see our kids accidentally got hit by the speeding cars. Please help keep our neighborhood safe.


Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

  • Đã đóng weezy4529 (Người dùng đã đăng ký)

  • Paul (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.