Sanitation Department Đã lưu trữ

2500 5th Ave S Saint Petersburg Fl 33712 USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5285141

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

189 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, rodents

Được sao lại bởi:

5454493, 5452867, 5392695, 5374005, 4426039, 5406342

Mô tả

Trash all around property rats coming and going...trash just thrown on curb loose or in plastic bags..Tbags..THbags..Tbags..THIS IS AN ONGOING PROBLEM AT THIS ADDRESS . there must be some kind of long term solution to this.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What issue is being reported?
Đáp. Litter
Hỏi. If this is a special item pick-up request, what items need to be picked up?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is this a residential or commercial request?
Đáp. Residential

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.