Street light needs repair Đã lưu trữ

246 Elm Rd Princeton 08540, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 9375

ID Vấn đề:

5299499

Category:

Street light needs repair

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

Princeton

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it a decorative light along Nassau St or the Central Business District?
Đáp. no
Hỏi. What is the pole number if there is one?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.