Pothole Đã lưu trữ

31 North Pine Street Extension Seaford, Delaware Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5309642

Submitted To:

City of Seaford, DE

Danh mục:

Road Conditions

Đã xem:

115 lần

Vùng lân cận:

Seaford

Được báo cáo thông qua:

http://www.seafordde.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Pothole located edge of roadway, next to open lot.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pothole in the roadway or parking lot?
Đáp. Roadway
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc) if applicable to this road condition issue.
Đáp. Right at northwestern corner of intersection
Hỏi. If this is about another type of road hazard, please provide the description here.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.