Street Pavement Condition Đã lưu trữ

280 North St Burlington, VT, 05401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5325937

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Street Pavement Condition: Pothole

Đã xem:

80 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic

Mô tả

Two extremely large and deep potholes. Causing traffic problems and vehicle damage.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.