Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Blocked Catch Basin Được thừa nhận

2770 Honorah St Detroit, MI 48209, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 870

ID Vấn đề:

5338332

Category:

Blocked Catch Basin

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

5338332

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Mô tả

street is flooding due to blocked catch basin

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the blocked basin?
Đáp. Street
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. Honorah
Hỏi. 1st Street:
Đáp. Dix Ave
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video