Illegal Graffiti Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5368279

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Illegal Graffiti

Đã xem:

70 lần

Vùng lân cận:

Back Bay

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101002794576

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Graffiti behind property in alley

cũng đã hỏi...
Hỏi. Offensive
Đáp. No
Hỏi. Object
Đáp. Building

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.