Potholes (or other road issues) Đã lưu trữ

York St An East Main St Bridgeport, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5373471

Submitted To:

City of Bridgeport

Danh mục:

Potholes (or other road issues)

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Bridgeport

Được báo cáo thông qua:

http://www.bridgeportct.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide more info on the exact location (nearby intersection, milestone, landmark, etc.)
Đáp. York st and east main st

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.