Trash, Garbage or Refuse Đã lưu trữ

7997 Nolcrest Rd Glen Burnie, MD 21061, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5384852

Submitted To:

Housing/Health Issues

Danh mục:

Trash, Garbage or Refuse

Đã xem:

61 lần

Vùng lân cận:

South Gate

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Trash from apartments being dumped in woods, needs a lot of cleanup.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this an apartment, rooming house, or hotel?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.