Pavement Marking Issue Đã lưu trữ

35 Cambridgepark Dr Cambridge, MA, 02140, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5394071

Submitted To:

Cambridge, MA

Category:

Pavement Marking Issue

Đã xem:

31 lần

Vùng lân cận:

North Cambridge

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, crosswalk, road safety, bike concern

Được sao lại bởi:

5362681

Mô tả

This street used to have a median line and crosswalks and bike lanes, but then it got repaved and now it has none of those, leading to car anarchy and vastly decreased safety for pedestrians and bikes. dear commonwealth connect answerer, i know you didn't make this decision, but can you please find the person who did and ask them, from me, what the heck they were thinking?


  • Traffic - BMcK (Streets) (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Traffic - SM (Engineering) (Chính thức đã xác nhận)

  • Traffic - SM (Engineering) (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Traffic - BMcK (Streets) (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.