Lost Pet Đã lưu trữ

1006 Stane Rd Glen Burnie, MD, 21060, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5406814

Submitted To:

Animal Care & Control

Danh mục:

Lost Pet

Đã xem:

62 lần

Vùng lân cận:

Glen Burnie

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

He is a very sweet dog. Unfortunately I did not have his collar on as he was just in the back yard.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was this animal lost in Anne Arundel County?
Đáp. Yes
Hỏi. If no, what county was the animal lost in?
Đáp. MD
Hỏi. Type of Animal
Đáp. Dog
Hỏi. Animal's Name
Đáp. Milo
Hỏi. Breed
Đáp. Pit Mix
Hỏi. Gender
Đáp. Male
Hỏi. Is your pet spayed/neutered?
Đáp. Yes
Hỏi. Color(s)
Đáp. Tan with White markings
Hỏi. Approximate Age
Đáp. 3
Hỏi. Approximate Weight
Đáp. 50
Hỏi. Is your pet microchipped?
Đáp. Yes
Hỏi. Please list any identifiable features/markings on your animal (ex. declawed)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Date animal was lost
Đáp. 2019-02-15T12:00:00-05:00
Hỏi. Area animal was lost (Community, City, Zip Code) ?
Đáp. 1006 Stane Rd Glen Burnie, MD 21060
Hỏi. Nearest Intersection where pet was lost?
Đáp. Stane and Thomas
Hỏi. Contact Name:
Đáp. Johnathon Smith
Hỏi. Contact Phone:
Đáp. 4434187085
Hỏi. Contact Email:
Đáp. johnathon.k.smith@gmail.com

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.