Pothole Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 203465

ID Vấn đề:

5408503

Category:

Pothole Patching

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Flowing Wells

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Several potholes please fix correctly

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pothole in the intersection?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.