Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5413147

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

125 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

877639

Mô tả

This issue was reported to OAK 311 via phone (311, or 510-615-5566 from outside Oakland), email (OAK311@oaklandnet.com), or web (311.oaklandca.gov).

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video