Snow/Ice on Sidewalks Đã lưu trữ

480 Main St Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5421175

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Snow/Ice on Sidewalks

Đã xem:

62 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 4

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, snow

Được sao lại bởi:

5417368, 5417349

Mô tả

seems like they always get a free pass

cũng đã hỏi...
Hỏi. Re-enter the address number and street to confirm which property you are reporting.
Đáp. 18 Dartmouth street, Malden, MA 02148, USA

7 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.