Codes Compliance Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5423249

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Codes Compliance

Đã xem:

54 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

overgrowth

Mô tả

Bushes near street are overgrown.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Overgrown vegetation
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.