Được ghi nhận bởi: City of Houston

Traffic Signs Được thừa nhận

3931 Feagan St Houston 77007, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5426946

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Traffic Signs

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

330179

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Watch for children/pedestrians

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Sign Needed - Traffic Signs.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. Cars speed on Feagan and pedestrians and children frequently crossing to get to open grassy area. Our son was almost hit crossing.
Hỏi. What type of sign missing/damaged?
Đáp. Other Trafic Sign
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. West

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video