Damaged Mailbox Đã lưu trữ

6000 Tracy Ave Minneapolis, MN, 55436, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 230

ID Vấn đề:

5430099

Submitted To:

Edina, MN

Category:

Damaged Mailbox

Đã xem:

23 lần

Vùng lân cận:

Edina

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

42456

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

This was damaged by the plow last night. I know that yesterday was a busy day for you.
How do you pay for repairs from the damage that your plows do to property?
Thanks.
Drew Lundquist
507-327-0052


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.