Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

9020 Bancroft Ave Oakland 94603, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5446873

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Castlemont

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

881060

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

trashbags and a car bumper at this bus stop

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. trash scattered at the bus stop
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.