Pothole Đã lưu trữ

2407 North Wilhelm Way Tucson, AZ Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5465010

Danh mục:

Pothole Patching

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

Flowing Wells

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Multiple potholes on Curtis Road from Kain road east.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pothole in the intersection?
Đáp. No

  • Được thừa nhận DOT_LaTasha_P (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng DOT_Monica (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.