Storm Drain Maintenance Đã lưu trữ

2722 Everett Ave Raleigh, NC, 27607, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 92760

ID Vấn đề:

5470273

Submitted To:

Raleigh City Hall

Category:

Storm Drain Maintenance

Đã xem:

36 lần

Vùng lân cận:

Wade

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

453828

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Mô tả

The road floods completely every time it rains

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue.
Đáp. Clogged
Hỏi. Is there standing water?
Đáp. YES
Hỏi. Where is the standing water?
Đáp. Street
Hỏi. Please describe the issue.
Đáp. Flooded street - clogged drain

  • Được thừa nhận City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.