Streetlights Đã lưu trữ

50 Juniper Lane Framingham, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5472749

Submitted To:

Framingham, MA

Danh mục:

Streetlights

Đã xem:

99 lần

Vùng lân cận:

Framingham

Được báo cáo thông qua:

https://www.framinghamma.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Street light at 50 Junper Lane is out completely.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What house # and Street is the outage on
Đáp. 50 Juniper Lane
Hỏi. What is the pole number on this street light?
Đáp. Don’t know
Hỏi. Is the light out completely, going on and off, or stay on during the day
Đáp. Out completely

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.