Other City Services Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5474455

Danh mục:

Other City Services

Đã xem:

148 lần

Vùng lân cận:

North Stonehurst

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

882755

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Every Friday and Saturday after 8pm. Someone sales food on the sidewalk at 912-105th Ave., Oakland, CA. I think they don’t have permit to do it on the sidewalk. Please check it out asap.

cũng đã hỏi...
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect.
Đáp. OK
Hỏi. CALL (510) 615-5566 to report potential infrastructure emergencies. STOP, do not use the app or website.
Đáp. This is not one of the issues listed here.

10 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Peaceful (Người dùng đã đăng ký)

  • Fleiza (Người dùng đã đăng ký)

  • JH2001 (Người dùng đã đăng ký)

  • Juanjr (Người dùng đã đăng ký)

  • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Peaceful (Người dùng đã đăng ký)

  • Peaceful (Người dùng đã đăng ký)

  • FixitBre (Người dùng đã đăng ký)

  • FixitBre (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video