Pothole / Road Surface Issue Đã lưu trữ

201 29th Ave N Saint Petersburg, FL, 33704, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1728030

ID Vấn đề:

5501016

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Pothole / Road Surface Issue

Đã xem:

32 lần

Vùng lân cận:

Historic Old Northeast

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Bản sao của:

5199939

Mô tả

reported by phone twice already; many months ago

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. in the alley - multiple
Hỏi. Describe the roadway surface where the pothole is located:
Đáp. asphalt
Hỏi. Is this another roadway surface issue, like raised or slipping asphalt?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If yes, please describe the surface issue:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.