Abandoned / Inoperative Vehicle (on private property) Đã lưu trữ

1725 29th St S Saint Petersburg, FL, 33712, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1445280

ID Vấn đề:

5501025

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Abandoned / Inoperative Vehicle (on private property)

Đã xem:

40 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Được sao lại bởi:

5505157

Mô tả

Abandoned untagged vehicles on rear of property

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the vehicle? Abandoned / inoperative vehicles in the street need to be reported to the St Petersburg Police Department by calling 727-893-7780
Đáp. Yard

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.