Traffic Signs Đã lưu trữ

2200 Harvard St Houston 77008, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5505644

Submitted To:

City of Houston

Category:

Traffic Signs

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

Greater Heights

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

333077

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, graffiti

Mô tả

Graffiti at the corner of Harvard northbound at E 22 nd, near Hamilton Middle School

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Graffiti on Sign - Traffic Signs.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. Obliterated, and next to school
Hỏi. What type of sign missing/damaged?
Đáp. Stop Sign
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. North

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.