PTO - Traffic Sign Request Đã lưu trữ

7300 Doctor Martin Luther King Junior Street North Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1463045

ID Vấn đề:

5518581

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

PTO - Traffic Sign Request

Đã xem:

22 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

7300 mlk st n nb. Repair leaning SL25 sign. 118359 MH

cũng đã hỏi...
Hỏi. Accident
Đáp. No
Hỏi. Work Performed
Đáp. Repair
Hỏi. # of Signs
Đáp. 1
Hỏi. Work Performed
Đáp. Repair
Hỏi. # of Posts
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to P
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to A
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to E
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to T
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to O
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.