Codes Compliance Đã lưu trữ

1428 32nd Ave N Saint Petersburg, FL, 33704, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5518685

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

68 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Sidewalk on the West side of this house is completely covered in wet, slippery leaves. Every single year the City has to tell the owner of this house to clean up this sidewalk. Something needs to be done before someone slips, falls and sues both the owner of this property and the City of St. Petersburg.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.