Pothole Đã lưu trữ

82 Sterling Rd Westwood, MA, 02090, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 22730

ID Vấn đề:

5533125

Submitted To:

Town of Westwood, MA

Category:

Pothole

Đã xem:

118 lần

Vùng lân cận:

Westwood

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Potholes surrounding sewer.

cũng đã hỏi...
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Less than 6” deep
Hỏi. Is the pothole in the street?
Đáp. Yes
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc)
Đáp. on High Rock between Westchester and Hartford

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.