PTO - Traffic Sign Request Đã lưu trữ

3 Snell Isle Boulevard Northeast Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1150060

ID Vấn đề:

5556700

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

PTO - Traffic Sign Request

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Commission District 7

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Leaning stop sign with one way.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Accident
Đáp. No
Hỏi. Work Performed
Đáp. Repair
Hỏi. # of Signs
Đáp. 2
Hỏi. Work Performed
Đáp. Repair
Hỏi. # of Posts
Đáp. 1
Hỏi. Charge to P
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to A
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to E
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to T
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Charge to O
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.