Parked Vehicle Concern Đã lưu trữ

1039 Mcdonald St Toledo, OH, 43612, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5557839

Submitted To:

Police Non-Emergency

Danh mục:

Parked Vehicle Concern

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Five Points

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

237568

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

its like cabbage head motors over here
white dodge journey blowinggrassdebris in the street around lightpole and blocking trash trucks. have toputbinsindriveway

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the address where the vehicle is parked?
Đáp. 1039 mcdonald
Hỏi. Please provide the description of the vehicle including color, make, model and license plate number.
Đáp. white dodge journey
Hỏi. Is the vehicle parked on the street?
Đáp. Yes
Hỏi. Is there damage to the vehicle that would prevent it from being moved?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.