No Building Permit and Construction Violation Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 103249160

ID Vấn đề:

5578897

Submitted To:

City of Chicago

Category:

No Building Permit and Construction Violation

Đã xem:

4 lần

Vùng lân cận:

Humboldt Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01203097

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Describe the nature of the Construction Violations :
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Describe briefly what type of work is going on?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Time of day when construction occurs :
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where is the work being done? (front, rear, roof, unit, apt.#)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is this new construction or rehab?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Any visible permits?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Input cell # to opt-in for text updates. If opted-in, add cell # to caller info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.