Pothole Đã lưu trữ

7505 Murray Hill Road Columbia, Maryland Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 479115

ID Vấn đề:

5590751

Submitted To:

Howard County, MD

Category:

Pothole

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

Columbia

Được báo cáo thông qua:

https://www.howardcountymd.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Bản sao của:

5587472

Mô tả

Murray Hill Rd northbound near Guilford Rd, there is a pretty serious hole were somebody recently filled a cable trench across the road.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pothole on the shoulder of the road?
Đáp. no

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.