Illegal Parking Đã lưu trữ

9–31 Nashua St Boston 02114, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5593540

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Illegal Parking

Đã xem:

50 lần

Vùng lân cận:

Central

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101002854953

Đã gắn thẻ:

crosswalk, bad driving

Mô tả

Semi trailer live parked on armed in the right hand lane blocking pedestrian crossing and vehicular view. Second occurrence in two days.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.