Pothole Patching Đã lưu trữ

5200 North Isle Of View Lane Tucson, AZ Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

5608409

Danh mục:

Pothole Patching

Đã xem:

16 lần

Vùng lân cận:

Flowing Wells

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

19012522

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

"Pothole Repairs - The cross streets are W Curtis Rd and N Isle of View Ln. In front of the house at 5200 N Isle of View Ln, Tucson AZ 85705. There are a couple pretty large potholes on the corner of the cross streets. When it rains they are hidden from view and when
the water dries up they look a little bigger each time. Water tends to pool
right there on the corner."

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pothole in the intersection?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.