Parking Violation Đã lưu trữ

3032 Hennepin Ave Minneapolis 55408, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5623155

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Parking Violation

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

East Calhoun

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

337084

Đã gắn thẻ:

bike concern

Mô tả

Multiple cars parked in the bike lane again

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address closest to the vehicle location
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the violation?
Đáp. Bike Lane
Hỏi. Additional issue details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. License Number (no spaces)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. License St/Prov
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Other info to locate/identify vehicle?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you the permit holder? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the permit number? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.