City Code Violation         Đã lưu trữ

1110 Old Forge Drive Roswell, Georgia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5633300

Submitted To:

Roswell, Georgia

Danh mục:

City Code Violation        

Đã xem:

32 lần

Vùng lân cận:

Roswell

Được báo cáo thông qua:

https://www.roswellgov.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Homeowner's carport and driveway are overflowing with trash and debris. Several weeks ago they had a mass trimming of their Crepe Myrtles but have left them in the front yard instead of disposing them properly. Thank you in advance for looking into this.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select from the options below:
Đáp. Trash and Debris

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.