Streets - Potholes/Depression Đã lưu trữ

School St Oakland, CA, 94602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5649354

Danh mục:

Streets - Potholes/Depression

Đã xem:

299 lần

Vùng lân cận:

Upper Peralta Creek-Bartlett

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

891365

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

There are too many potholes to take one picture. They are all over School Street between 35th and Coolidge. Some are very large.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there any water coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there an odor coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there loose asphalt around it or is it more like smooth dip?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. How large is the hole?
Đáp. There are several, some are pretty big.
Hỏi. Is the pothole located on a freeway on ramp or off ramp?
Đáp. NO
Hỏi. What were you doing when you encountered the pothole/depression?
Đáp. Driving
Hỏi. If signage, a barricade, cone or other device covers the pothole whose name appears on it? (e.g., EBMUD)
Đáp. No signage.

4 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • MRK (Người dùng đã đăng ký)

  • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.