Traffic Issue Đã lưu trữ

398 5th Ave N St. Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2345

ID Vấn đề:

5654832

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

P&R Tree Trim

Đã xem:

60 lần

Được báo cáo thông qua:

https://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, tree

Mô tả

A tree limb hanging over 5th Ave N obscures the traffic signal from the view of westbound drivers putting crossing pedestrians at risk.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Other

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.