Street and Sidewalk Issues Đã lưu trữ

149 New Montgomery St San Francisco, CA 94105, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5663427

Danh mục:

Street and Sidewalk Issues

Đã xem:

70 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Mattress has been on sidewalk for over a week now. Please remove. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Other
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Parking Meter

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.