Rough Road Đã lưu trữ

2200 S 400 W South Salt Lake, UT 84115, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5671253

Submitted To:

Utah DOT

Danh mục:

Rough Road

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

South Salt Lake

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic

Mô tả

The entire intersection has huge chunks of asphalt missing. It is incredibly dangerous on a motorcycle! It involves all lanes of traffic in all directions.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What direction were you traveling when you noticed the rough or damaged road?
Đáp. Both Directions
Hỏi. What lane were you traveling in?
Đáp. Center Lane

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.