Sign Issue Đã lưu trữ

653-659 High St Westwood, MA, 02090, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 24935

ID Vấn đề:

5678378

Submitted To:

Town of Westwood, MA

Category:

Sign Issue

Đã xem:

31 lần

Vùng lân cận:

Westwood

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

At all signals in Westwood Center, each mounted set of traffic lights has a sign holder that is empty. This occurs at 109 at Hartford, 109 at Gay, 109 at Windsor. Why are all of these sign holders here without signs. All the signs should be replaced.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of sign?
Đáp. Other (please describe in description field)
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Sign missing

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.