Sign Issue Đã lưu trữ

Clapboardtree St Westwood, MA, 02090, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 23825

ID Vấn đề:

5678379

Submitted To:

Town of Westwood, MA

Category:

Sign Issue

Đã xem:

32 lần

Vùng lân cận:

Westwood

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

This sign fell down and has gone unreplaced.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of sign?
Đáp. Other (please describe in description field)
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Sign missing

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.