Alley Cleaning Request Đã lưu trữ

1000 Pinewood Ave Toledo, OH 43607, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 380

ID Vấn đề:

5681276

Category:

Alley Cleaning Request

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

Onyx

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

241164

Mô tả

please clean the alley on the even side of Pinewood and a bulk pick up needs to be done as well..

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the address or location of the alley concern?
Đáp. 1056 Pine wood Ave
Hỏi. What is the hundred block number and is this the odd or even side?
Đáp. 1000 even
Hỏi. Is the alley passable?
Đáp. Yes
Hỏi. Does the issue seem to be isolated to a single residence?
Đáp. No
Hỏi. Please provide any additional information.
Đáp. none

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.