NT - Work Order Đã lưu trữ

7809 Causeway Boulevard South St. Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5686821

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

NT - Work Order

Đã xem:

367 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, signs, road safety

Mô tả

MULTIPLE ISSUES: REMOVE UNAUTHORIZED SPEED BUMPS IN ROADWAY. REMOVE UNAUTHORIZED SPEED LIMIT SIGN AND STAND. INSTALL STANDARD MARKINGS ON CITY SPEED HUMP......SEE ATTACHED PHOTO.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What work is being requested?
Đáp. Markings

21 Bình luận

 • Jeff Ritter (Chính thức đã xác nhận)

 • Ted yarusso (Người dùng đã đăng ký)

 • TSO (Người dùng đã đăng ký)

 • CR (Người dùng đã đăng ký)

 • C. D. Hughes (Người dùng đã đăng ký)

 • TSO (Người dùng đã đăng ký)

 • C. D. Hughes (Người dùng đã đăng ký)

 • Ted yarusso (Người dùng đã đăng ký)

 • TSO (Người dùng đã đăng ký)

 • Slomoglo (Người dùng đã đăng ký)

 • Ted yarusso (Người dùng đã đăng ký)

 • TSO (Người dùng đã đăng ký)

 • AJS (Người dùng đã đăng ký)

 • Ted yarusso (Người dùng đã đăng ký)

 • CR (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Michael Frederick, Mgr Transportation (Chính thức đã xác nhận)

 • TSO (Người dùng đã đăng ký)

 • Ted yarusso (Người dùng đã đăng ký)

 • Reopened MWoodley (Người dùng đã đăng ký)

 • MWoodley (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng MWoodley (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.