Codes Compliance Đã lưu trữ

7891 4th Ave S Saint Petersburg, FL, 33707, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5686861

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Codes Compliance

Đã xem:

427 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Boat/RV/trailer/commercial vehicle issue
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.