Sidewalks Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 691200

ID Vấn đề:

5688398

Submitted To:

City of Wisconsin Rapids

Category:

Sidewalks

Đã xem:

52 lần

Vùng lân cận:

Wisconsin Rapids

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, sidewalk, snow

Mô tả

Snow plowed out into the roadway

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of sidewalk problem is this? Check all that apply.
Đáp. Other not listed

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.