Stormwater Issue Đã lưu trữ

1147 35th Ave Ne Saint Petersburg 33704, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1670

ID Vấn đề:

5705327

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Stormwater Issue

Đã xem:

41 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

mosquito

Được sao lại bởi:

5750694

Mô tả

Permanent mosquito breeding pond in gutter.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Street flooding
Hỏi. Location of problem?
Đáp. curb

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.