Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

559 30th St Oakland 94609, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 17080

ID Vấn đề:

5705856

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

39 lần

Vùng lân cận:

Pill Hill

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

896057

ID Yêu cầu Dịch vụ:

894572

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Plastic lawn chair, plastic bins, blocking side walk

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. plastic bins, feces
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. Yes - Please stop and call 510-615-5566 (potential
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.