Pothole Đã lưu trữ

Becker Circle Gloucester, MA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 16190

ID Vấn đề:

5710007

Submitted To:

Gloucester, MA

Category:

Pothole

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

Gloucester

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Pothole at intersection of Becker Circle & Whites Mountain Road

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide more information about the location of the pothole (ex. closest intersection, nearby milestones, etc)
Đáp. Intersection Becker Circle & Whites Mountain Road

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.