Other Đã lưu trữ

2103 N 172nd St Shoreline 98133, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1680

ID Vấn đề:

5717021

Category:

Other

Đã xem:

36 lần

Vùng lân cận:

Shoreline

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18929

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Communication line hanging down from pole over street. Low enough for a garbage truck or other large vehicle to catch.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Communication line hanging down from pole over street. Low enough for a garbage truck or other large vehicle to catch.
Hỏi. Specific location?
Đáp. meridian ave n and n 172nd st
Hỏi. Does it pose a hazard?
Đáp. YES

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.